Oprichting sporttechnische commissie

By |2023-06-12T09:15:15+02:00May 22nd, 2023|Uncategorized|

Het bestuursorgaan besliste op 19 mei om een sporttechnische commissie op te richten.   Deze nieuwe commissie zal maandelijks vergaderen onder leiding van Tijl Rimbaut, onze sporttechnische coördinator.   Ze zal de motor worden voor de ontwikkeling van cricket in Vlaanderen.   Naast Tijl, worden volgende leden in de commissie opgenomen omwille van hun sporttechnische kennis:  Hassan Shah 

Week van de Sportclub 2023

By |2023-05-10T23:32:52+02:00May 10th, 2023|Jeugdsport, Marketing, Promotie, Recreatie|

September is de maand van de sportclub. Een ideaal moment om #cricketopdekaart te zetten en reclame te maken voor onze sport en voor je club. Schrijf daarvoor in bij Sport Vlaanderen via deze link: http://bit.ly/3K1c14k https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FF1ghP09YmRs%3Ffbclid%3DIwAR185U3KPyNsj-AvQSsmqcsyesJFM7fsITGAkdpnV6UmfmJKF-Z1hQUapHw&h=AT3E6xiNSxs1zGL-lNPcQS4gaaGdvMFjKUfz44QcsK3hEZe986-Q3reWUCqOgPzmoAUzpAujRp6mVf8dU0gEC0kMD70w4YrMDEUVRi8Q1_3GgqfM8dmtQalPdGkvt5q7rA&__tn__=H-R&c[0]=AT0rXwApKaQdTalcPedpqHCtK6wWVnsJdvU8UB3E06-o_PhEA99rVePnsX8kSnbyu05weJM5GS7A85RiNbN9Lxnb5WFafW8gacuj-jYeLZDz9gaveNQsenf4olwh9uSKXYJXDU7ERQJy1701eQr7b7gKXfNQIA