Cricket Vlaanderen

Cricket Vlaanderen is een erkende en gesubsidieerde sportfederatie.

Ze bestaat sinds 2007, maar wordt erkend en gesubsidieerd door Sport Vlaanderen sinds 2021.

Cricket staat sinds 2021 op de Vlaamse sporttakkenlijst.

Webinar sportstructuren

Webinar Sport Structures in Belgium. (EN/NL)

Op zaterdag 13/02/2021 om 16H00 werd de webinar gegeven door Brand Breyne.

De PowerPoint en de opname is beschikbaar via volgende links:

PowerPointpresentatie: Download

Opname (EN): YouTube

Missie en visie

Missie
De Vlaamse cricketgemeenschap ondersteunen door:

 • Hoogwaardige mogelijkheden te bieden op club niveau
 • Cricket toegankelijk te maken voor alle leeftijden
 • Gerichte steun te bieden aan clubs op basis van noden
 • Cricket te promoten in de verschillende regio’s van Vlaanderen
 • Meer en grotere cricket-evenementen organiseren alsook Vlaamse competitie uitbouwen. Deze zullen toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap.
 • Een sociale omgeving uit te bouwen zowel voor spelers als supporters

Visie
De bekendheid van cricket vergroten door promotie van de cricketsport in scholen, steden en gemeenten.

 • Cricket promoten en ontwikkelen in Vlaanderen.
 • De werking van de cricket-federatie transparanter maken.
 • Een goede en duidelijke communicatie met ‘The Belgian Cricket Federation’ enerzijds en de ‘International Cricket Council’ anderzijds.
 • Verbeteren en verhogen van cricket-faciliteiten/ infrastructuur in het hele land.
 • Het actief op zoek gaan naar sponsors in Vlaanderen, om de ontwikkeling van cricketsport veilig te stellen.
 • Een samenwerking uitbouwen met gemeenten en diverse nationale sportbonden om de cricketsport nog toegankelijker te maken.
 • De kwaliteit en de resultaten van de cricketspelers op alle niveaus te verbeteren.