Club- Api

Cricket Vlaanderen vzw stimuleert en motiveert haar clubs om acties te ondernemen, zodat elke club minstens over één, bij voorkeur twee Aanspreekpunten Integriteit of club- API’s (m/v) beschikt. Cricket Vlaanderen vzw organiseert hiervoor i.s.m. de Vlaamse Sportfederatie (VSF) en ICES de workshops rond integriteit “Sport met grenzen” en “Aan de slag als club- Api”. Daarnaast ondersteunt Cricket Vlaanderen vzw haar clubs in het opstellen van een integriteitsbeleid binnen elke club.

Een Aanspreekpunt Integriteit binnen een sportclub of club- Api is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of een klacht over grensoverschrijdend gedrag.

De Club- Api luistert naar de vraag of het verhaal van de melder en verwijst hem/haar door wanneer nodig of verleent advies bij mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen.
De Club- Api formuleert adviezen over preventieactiviteiten binnen de sportclub en helpt het clubbestuur met het realiseren van deze initiatieven.

Een Club- Api:

 • Is een Aanspreekpunt en zorgt voor eerste opvang
 • Is een coördinator van het handelingsprotocol en zorgt voor doorverwijzing
 • Staat in voor preventie en ondersteunt hierbij het clubbestuur

Een club- Api is geen:

 • Hulpverlener: start geen hulpverleningsproces en heeft geen beroepsgeheim
 • Onderzoeksrechter: moet niet achter de feiten aangaan
 • Journalist: moet niet iedereen die nieuwsgierig is informeren
 • Bestuurder: heeft geen verantwoordelijkheid maar enkel een adviserende rol

Wil je graag aan de slag als club- Api in jouw club? Dat kan!

Om de functie van club- Api te kunnen uitvoeren dien je twee workshops te volgen:

 • “Sporten met grenzen”
  In deze workshop leer je kennis maken met alle vormen van grensoverschrijdend gedrag en wordt het vlaggensysteem onder de loep genomen. Aan de hand van zes criteria leer je de ernst van een grensoverschrijdende situatie in te schatten en hier een “vlag” aan te geven (groen, geel, rood, zwart). Een groen vlag wil zeggen dit is een positieve situatie. Bij de andere kleuren worden één of meerdere criteria negatief geëvalueerd en neemt de ernst van de situatie gradueel toe. Een zwarte vlag is een ernstig negatieve situatie.
 • “Aan de slag als club- Api”
  In deze workshop leer je wat een club- Api is en doet. Zal je verder ondergedompeld worden in het vlaggensysteem zodat je situaties kan gaan inschatten. Krijg je heel wat informatie mee waar je overal terecht kan bij het vragen om hulp voor een slachtoffer of om je slachtoffer door te verwijzen en leer je meldingen te rapporteren.

Opgelet! Je dient de workshop “Sport met grenzen” eerst gevolgd te hebben alvorens je kan deelnemen aan de tweede workshop “Aan de slag als club- Api”.

De workshops
Cricket Vlaanderen vzw organiseert deze workshops voor haar leden, neem zeker een kijkje hiervoor in de activiteitenkalender.

Kan je niet wachten? Deze workshops worden ook georganiseerd door de Vlaamse Sportfederatie en door ICES, neem zeker een kijkje via onderstaande links:

Ben je al actief als Club- Api, maar wil eens ervaringen uitwisselen met andere Api’s? Regelmatig worden workshops georganiseerd voor Club- Api’s.

Integriteitsbeleid voor je club

Als Club- Api kan je meehelpen om het integriteitsbeleid in je cricketclub uit te werken. Hiervoor kan je gebruik maken van een toolbox die bestaat uit verschillende documenten, die zetten je al aardig op weg.
Maak zeker gebruik van deze instrumenten!

Overzicht toolkit SGG voor sportclubs