CLUBONDERSTEUNING

De leden (cricketclubs) van Cricket Vlaanderen worden individueel opgevolgd door een bestuurslid. In elke bestuurstermijn wordt één specifiek bestuurslid aangeduid om de leden (clubs) op te volgen en verder te professionaliseren. De aandacht hierbij gaat vooral naar administratieve begeleiding. We maken hiervoor gebruik van tools aangereikt door de Vlaamse sportfederatie (VSF).

De clubs kunnen o.a. rekenen op begeleiding voor onderstaande onderwerpen:

Gedragscodes (sjablonen)

  1. Gedragscodes Bestuurders
  2. Gedragscodes Sporters
  3. Gedragscodes Trainers

Algemene werking

Beleid

Boekhouding

Communicatie

Fiscaliteit

Fondsenwerving

Tewerkstelling

 

Vrijwilligers

Vzw

Daarnaast zoeken we samen met de lokale cricketclub naar mogelijkheden om nieuwe cricketfaciliteiten te creëren. We werken hiervoor nauw samen met de lokale sportdiensten en onderhouden de contacten met de lokale besturen.