Hier kan je het competitiereglement downloaden. (in voege sinds april 2019)