DE ETHISCHE COMMISSIE

1.     SAMENSTELLING

Een ethische commissie bestaat minimaal uit drie personen. De federatie-API maakt niet verplicht deel uit van de commissie, tenzij in geval van reactief advies. Het bestuur bepaalt de leden, werking en bevoegdheden van de commissie.

2.    ADVIESVERLENENDE FUNCTIE

De ethische commissie van Cricket Vlaanderen heeft louter een advies verlenende functie in vorm van intern collegiaal overleg: de federatie-API omringt zich met een aantal collega’s waarmee afspraken worden gemaakt om in geval van incidenten samen te zitten om de ernst van de feiten in te schatten en samen een advies te formuleren over volgende stappen. Bovendien buigt dit collegiaal overleg ook over het integriteitsbeleid van de federatie en verstrekt adviezen aan het bestuur.

3.     AANDUIDING

De leden van de Ethische Commissie worden aangeduid volgens de onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden voor verkiesbaarheid:

  • kandidaten moeten minstens 25 jaar zijn;
  • kandidaten moeten over de politieke en burgerlijke rechten beschikken;
  • kandidaten moeten vertrouwd zijn met de cricketsport;

Deze leden worden aangeduid voor een hernieuwbare termijn van 4 jaar.

4.     ZITTINGEN

In het kader van alle briefwisseling bevindt de zetel van de Ethische Commissie zich op de maatschappelijke zetel van Cricket Vlaanderen vzw. De commissie komt minstens één keer per jaar samen.

5.     LEDEN

Alle leden dienen verplicht verklaring van onafhankelijkheid en onpartijdigheid te ondertekenen. De getekende documenten worden bewaard op de maatschappelijke zetel van Cricket Vlaanderen.

  • Shirin Ananda Dias (federatie-API)
  • Hassan Shah
  • Sultan Diwan Ali

6.     TUCHTORGAAN

Voor de sanctionering is Cricket Vlaanderen aangesloten bij het Vlaams Sporttribunaal (“VST”).