GEZONDHEID EN ETHIEK

Cricket Vlaanderen hecht enorm veel aandacht aan het belang en de bescherming van elk kind en de jongere binnen de cricketsport. Net zoals elke andere sportfederatie hebben we de maatschappelijke opdracht om bij te dragen tot de ontwikkeling van een sportklimaat waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd, de draagkracht, de behoeften en de mogelijkheden van de minderjarige sporter. Om dit te garanderen, hebben we een integriteitsbeleid uitgestippeld op basis van de richtlijnen van Sport Vlaanderen.

Het integriteitsbeleid telt twee grote luiken. Namelijk gezond sporten en ethisch sporten.