Het bestuursorgaan bestaat uit volgende leden:

Bestuurder Functie Begin mandaat Einde mandaat
Hassan Shah Voorzitter 24/03/2024 2028
Athreya Rajaraman Secretaris 31/03/2021 2025
Peter Beyen Bestuurder
Penningmeester
27/03/2022
15/03/2024
2026
Sultan Diwan Ali Ondervoorzitter 24/03/2024 2028
Soheel Hussain Bestuurder 27/03/2022 2026
Mahrukh Mirza Bestuurder 19/03/2023 2027
Munir Muhammad Bestuurder 19/03/2023 2027
Abdul Rehman Bestuurder 19/03/2023 2027
Stijn Ledegen Bestuurder 24/03/2024 2028
Sohail Kalim Bestuurder 24/03/2024 2028

Het bestuur wordt verkozen door de Algemene Vergadering voor een termijn van vier jaar en kan herkozen worden.

Het bestuursorgaan stelde volgende verantwoordelijken aan voor de verschillende commissies binnen Cricket Vlaanderen.

Commissie Verantwoordelijke
A Competitie Sultan Diwan Ali
B Toernooien Athreya Rajaraman
C Clubondersteuning Hassan Shah
D Trainers & initiatie Aadil Diwan Ali
F Jeugd Soheel Hussain
G Dames Mahrukh Mirza
H Communicatie Vacant
I Infrastructuur / materiaal Addnaan Diwan Ali
J Officials Munir Muhammad
K Ethiek, juridisch &

gezond sporten