Het bestuursorgaan bestaat uit volgende leden:

  1. Hassan Shah – voorzitter
  2. Addnaan Diwan Ali – penningmeester & ondervoorzitter
  3. Shirin Ananda Dias – secretaris
  4. Rakesh Kapila – bestuurslid
  5. Hamza Sulaiman Ahmed – bestuurslid
  6. Afzal Baber – bestuurslid
  7. Sultan Diwan Ali – bestuurslid

Het bestuur wordt verkozen door de Algemene Vergadering voor een termijn van vier jaar.