EEN NIEUWE CRICKETCLUB OPRICHTEN

Wil je een nieuwe club aansluiten bij Cricket Vlaanderen? Dat kan op een eenvoudige manier!

We leggen je hieronder uit hoe je dat kan!

PROCEDURE
  1. Kies tussen competitieve of recreatieve cricket bij de aansluiting
  2. Vul het aansluitingsformulier in voor Cricket Vlaanderen.
  3. Betaal het verschuldigde voorschotbedrag. (200 EUR op IBAN: BE63 7330 4096 0908, met vermelding van naam van je club)
  4. Na onderzoek, ontvang je van de federatie een unieke code en toegang tot CricHQ, waarmee je alle clubadministratie kan doen.

Je aansluitingsaanvraag dient ons te bereiken voor 31 januari voorafgaand aan het seizoen waarin je deel wil nemen aan de competitie.

WELKE KOSTEN ZIJN ER VOOR EEN NIEUWE CLUB?

Uw aanvraag tot inschrijving is pas definitief na storting van een voorschotbedrag van op rekeningnummer van Cricket Vlaanderen. Gelieve de gevraagde mededeling, (naam van je club), te gebruiken bij betaling.

De nieuwe clubs worden vrijgesteld van verzekeringskosten voor de leden in hun oprichtingsjaar.

Voor meer informatie over de erkenningsvoorwaarden, kan je de checklist hier terugvinden.