Cricket Vlaanderen API

Bij de API ( = aanspreekpunt integriteit) van Cricket Vlaanderen kunnen sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van een cricketclub terecht met een vraag of voor advies of doorverwijzing betreffende een vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag. Twijfel niet om contact op te nemen.

Peter De Boeck 
Mail: de_boeck_peter@hotmail.com
Tel. +32 476 07 83 68 

Wij nemen elke klacht ernstig en behandelen ze met de nodige discretie. Bij ernstige aanwijzingen van grensoverschrijdend gedrag zal er worden doorverwezen naar het meldpunt.

Club API
Daarnaast kan je ook terecht bij de vertrouwenspersoon van je cricketclub. Informeer hiervoor bij je club wie hiervoor verantwoordelijk is.
wegwijzer voor club

Stel een Aanspreekpersoon integriteit (API) aan binnen jouw cricketclub
Ter ondersteuning van het EVS-beleid en de ethische waarden van een cricketclub pleiten wij ervoor om binnen uw club een vertrouwenspersoon, ‘ club-API’ aan te stellen, waarbij atleten, officials, trainers, lesgevers, bestuurders…terecht kunnen met vragen en opmerkingen.
Deze persoon zorgt samen met het bestuur voor de bekendheid van de aanwezigheid van een Aanspreekpunt Integriteit en voor de bewustmaking van eventueel opgestelde gedragsregels en vormingen binnen hun werking.
Deze rol kan door een trainer, bestuurslid, vrijwilliger, ouder…op zich worden genomen. Belangrijk is dat de API de taak toegeschreven wordt vanuit het bestuur en heel goed kan luisteren naar de zaak om deze zelfstandig op te lossen of in overleg met het bestuur of deskundige hulp.

Aanpak

  • Maak het aanspreekpunt (API) binnen jouw cricketclub aan je leden bekend ( via de website / brochure/ ouderavond..) en zorg dat ze op een laagdrempelige manier kunnen handelen.
  • Er kan ook geopteerd worden om twee aanspreekpunten aan te stellen (M/V)
    Duid de API van je club aan onder leden administratie van Assist, zo verloopt de noodzakelijke communicatie bij meldingen en vragen gemakkelijker.
  • Rol van een Aanspreekpunt Integriteit (API) op clubniveau.
  • Blauwdruk handelingsprotocol voor een club-API

Advies: