De Raad van Bestuur (RvB) bestaat uit volgende leden:

  1. Hassan Shah – voorzitter
  2. Addnaan Diwan Ali – secretaris
  3. Rakesh Kapila – penningsmeester
  4. Hamza Sulaiman Ahmed – bestuurslid
  5. Afzal Baber – bestuurslid
  6. Shirin Ananda Dias – bestuurslid
  7. Sultan Diwan Ali – bestuurslid

De raad van bestuur wordt verkozen door de Algemene Vergadering voor een termijn van vier jaar.