De raad van bestuur bestaat uit volgende leden:

  1. Hassan Shah – voorzitter
  2. Hamza Sulaiman Ahmed – secretaris
  3. Rakesh Kapila – penningmeester
  4. Addnaan Diwan Ali – bestuurder
  5. Afzal Baber – bestuurder
  6. Shirin Ananda Dias – bestuurder
  7. Sultan Diwan Ali – bestuurder

De raad van bestuur wordt verkozen door de Algemene Vergadering voor een termijn van vier jaar.