RECREATIEF CRICKET

Het recreatieve aanbod

Naast het competitieve aanbod verzorgd Cricket Vlaanderen ook recreatieve sportactiviteiten. Hiervoor zetten we bewust in op laagdrempeligheid en innovatie.

Tijdens het outdoor-seizoen(van april tot en met september) organiseren we opendeurdagen en try-out weken. De bedoeling van deze initiatieven is om enerzijds de cricketsport te promoten en anderzijds nieuwe potentiële cricketspelers aan te werven. De deelnemers maken dan de eerst keer kennis met de cricketsport en de lokale cricketclub. De ervaring leert dat deze methode ons helpt om meer leden aan te werven. Na deze try-out sessies kunnen ze meteen aansluiten bij de lokale cricketclub en deelnemen aan de laagdrempelige weliswaar recreatieve cricketactiviteiten.

Het merendeel van recreatieve cricketactiviteiten vindt vooral in de wintermaanden plaats. Vanaf oktober organiseren zowel de cricketclubs als CV laagdrempelige en innovatieve cricket activiteiten die vooral voor recreatieve spelers bedoeld zijn. Deze activiteiten zoals indoor cricket, tape-ball cricket en street-cricket vallen enorm in de smaak bij de niet-competitieve spelers.

Deze activiteiten zijn zeer laagdrempelig op verschillende manieren.

  • Er is enkel basis cricketmateriaal nodig. Een bat en een tennisbal volstaat.
  • Er is geen beschermingsmateriaal vereist aangezien het een soft-versie is van cricket.
  • Er zijn aangepaste en zeer simpele spelregels die voor een leek verstaanbaar zijn.
  • Er zijn aangepaste regels betreffende veldafmetingen.
  • Het zijn intensieve, leuke en kortstondige activiteiten waar vooral de fun-factor bovenop staat.
  • De nadruk ligt op participatie en niet op prestatie.

Al deze factoren zorgen ervoor dat deze vorm van cricket niet enkel toegankelijk is voor iedereen, maar tegelijkertijd ook de minste inspanning,  kennis en vaardigheden vergt. Door kortstondig duurtijd van de activiteiten kunnen mensen het spel op een laag maar uitdagend niveau spelen. Daarnaast biedt deze vorm van cricket ook de mogelijkheid voor elke deelnemer om zijn vaardigheden op eigen tempo te optimaliseren. Deze activiteiten dienen als bakermat voor de getalenteerde spelers om door te stromen naar andere vormen van cricket.