DE SCHEIDSRECHTERS

Het opleiden en vormen van de scheidsrechters gebeurt in samenspraak met de Belgische cricketfederatie. Van de scheidsrechters wordt verwacht dat ze zowel de internationale, Belgische als de Vlaamse reglementen goed onder de knie hebben en deze consequent toepassen.

De verantwoordelijke voor de scheidsrechters:

Hamza A. Sulaiman

Contacteer ons voor zijn contactgegevens.