DE SCORERS

Net zoals de scheidsrechters worden ook de scorers op regelmatige basis opgeleid in samenspraak met de Belgische cricketfederatie. Ook van hen wordt verwacht dat ze alle nationale en internationale reglementen kennen en toepassen.

Verantwoordelijke voor de vorming van scorers:

Sultan Diwan Ali

Contacteer ons voor zijn contactgegevens.