Cricket, a sport with a boundary!

Cricket Vlaanderen vzw voert een inclusie beleid naar gender, ras, motorische en mentale mogelijkheden, religie en sociale afkomst en ondertekende de Panathlon- verklaring ‘Ethiek in de jeugdsport’.

Cricket Vlaanderen vzw zet zich volledig in voor het welzijn van haar leden: sporters, hun ouders, trainers, bestuurders en alle vrijwilligers, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand.

Cricket Vlaanderen vzw en haar clubs organiseren cricketactiviteiten en beoefenen cricket zodat de gezondheid van de sporter en het correcte ethische handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal. Begeleiders van de cricketactiviteiten zullen steeds aandacht besteden aan het ontwikkelingsniveau en de eigenheid van elk individu, zowel fysiek als mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd.

Sportiviteit, respect en Fair- Play gelden zowel ten aanzien van (club)leden, trainers, scheidsrechters, supporters en bestuurders. Pesterijen, doping, drugs, intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden. We beschermen onze leden tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s.

Cricket Vlaanderen vzw wenst cricketactiviteiten te organiseren waar kinderen en jongeren graag en veilig sporten, waar plezier gemaakt wordt, waar zowel volwassenen als jongeren voor elkaar respect opbrengen en de grenzen van andere aanvaarden. Als er grenzen overschreden worden zowel bij je eigen kind(eren) als bij anderen, hopen we dat je dit zal melden.

Cricket Vlaanderen vzw stelde hiertoe gedragscodes op voor haar bestuurders en haar leden.

Cricket Vlaanderen vzw maakt gebruik van het grenswijssysteem dat ontwikkeld werd door ICES en Sensoa en uitgebreid werd door grenswijs om grensoverschrijdende situaties in te schatten en te beoordelen. Het grenswijssysteem maakt gebruik van zes criteria (wederzijdse toestemming/akkoord; vrijwilligheid; gelijkwaardigheid; context; ontwikkellings- en functioneringsniveau en impact) om de ernst van een situatie in te schatten en hier vervolgens een label aan te geven d.m.v. een kleur. Groen, geel, rood of zwart. Bij een groen label of groene vlag is de situatie positief en werden de zes criteria positief geëvalueerd. Bij de overige kleuren neemt de ernst van de situatie toe (van geel naar zwart) en worden één of meerdere criteria negatief geëvalueerd.

Via onderstaande links kan je meer info vinden:

Sport met grenzen kort visueel voorgesteld.