DE STATUTEN

Statuten van Cricket Vlaanderen na de bAV van 2022: Statuten CV – 20220404. Deze worden momenteel voorgelegd aan het staatsblad. 

Laatste publicatie in het Belgisch Staatsblad downloaden. (2021)