Een ongeval en / of letsel rapporteren: gezond-sporten@cricket-vlaanderen.be

TEAM GEZOND SPORTEN

Volgens het decreet gezond en ethisch sporten moet een erkende sportfederatie voor haar gezond sporten-beleid voorzien in de duurzame betrokkenheid van minstens één arts.

1.     SAMENSTELLING

Het Team Gezond Sporten van Cricket Vlaanderen bestaat uit volgende leden:

 1. Dr. Ugur Tülek (arts)
 2. Shirin Ananda Dias (Bestuurslid)
 3. Addnaan Diwan Ali (Trainersverantwoordelijke)

2.     AANDUIDING

De leden van het team Gezond Sport worden volgens de onderstaande voorwaarden geselecteerd.

Bij voorkeur bestaat dit team uit de volgende leden:

 1. Een arts met interesse in sport. Dat kan een arts zijn die ook in het medisch begeleidend team zit, maar dat is geen verplichting.
 2. Een lid van het bestuursorgaan (belangrijk voor de verankering binnen de werking van de sportfederatie).
 3. Een lid van de trainersstaf of de sporttechnisch coördinator, om de link met de sportieve praktijk te leggen.

3.    WERKING

Het gezond sporten-team komt minstens twee keer per jaar samen en geeft advies over volgende thema’s:

 • Letselpreventie
 • Actuele medische vragen
 • Medische geschiktheid
 • Leeftijdsgrenzen
 • Analyse medische structuren
 • Ethische code
 • Dopingcode

Er wordt telkens van iedere teamvergadering een verslag opgemaakt waarin de adviezen helder worden opgelijst. Op het bestuursorgaan vormen die adviezen een vast agendapunt. Hiermee beogen we de sportmedische aangelegenheden structureel aandacht te geven binnen de werking van Cricket Vlaanderen..