1. Collectieve verzekering tegen sportongevallen (sportbeoefenaars)

Cricket Vlaanderen heeft ten behoeve van de cricket clubs en hun leden een collectieve verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” en “lichamelijke ongevallen” afgesloten. Alle bij de clubs en federatie aangesloten leden zijn verzekerd op trainingen, wedstrijden, stages en sportkampen in binnen- en buitenland (ook voor de verplaatsingen).

Algemene voorwaarden Lichamelijke Ongevallen Polis 1.116.092. A en B en  Burgerlijke Aansprakelijkheid Polis 1.116.093. A en B

Algemene voorwaarden Rechtsbijstand Polis 1.116.093/1

Bijzondere voorwaarden polissen CV 

Aangifteformulier Lichamelijke Ongevallen
Aangifteformulier Burgerlijke Aansprakelijkheid

2. Verzekering sportpromotionele activiteiten (voor niet-leden)

Wanneer uw vereniging een opendeurdag, een schoolsportdag, een bedrijvendag,… inricht zijn de deelnemers als niet-leden verzekerd binnen de onderschreven CV polis L.O. – B.A..
Wanneer er een ongeval gebeurt wordt gevraagd om binnen de 48u aangifte te doen zoals in bovenstaand stappenplan.

3. Verzekeringen – vrijwilligerswerk

Daarnaast heeft Cricket Vlaanderen een verzekering afgesloten (polis L.O.) voor vrijwilligers die zeer occasioneel meehelpen in uw vereniging, dit wel zeggen maximum een 2 à 3 tal keren per jaar. Het betreft personen, niet-aangesloten bij Cricket Vlaanderen, die, buiten een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling, onbezoldigd en onverplicht vrijwilligerswerk verrichten ten behoeve van CV of zijn aangesloten clubs.

Registratie Lichamelijke Ongevallen
Registration Physical Accidents

 

5. Privacy verklaring ARENA

Klik hier voor de privacy verklaring van ARENA.