1. Collectieve verzekering tegen sportongevallen (sportbeoefenaars)

Cricket Vlaanderen heeft ten behoeve van de cricket clubs en hun leden een collectieve verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” en “lichamelijke ongevallen” afgesloten. Alle bij de clubs en federatie aangesloten leden zijn verzekerd op trainingen, wedstrijden, stages en sportkampen in binnen- en buitenland (ook voor de verplaatsingen).

Lichamelijke Ongevallen Polis 1.116.092. A en B

Burgerlijke Aansprakelijkheid Polis 1.116.093. A en B

Rechtsbijstand Polis 1.116.093/1

Ongevalsaangifte Lichamelijke Ongevallen (LO)

Ongevalsaangifte Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

 

Het protocol als zich een ongeval voordoet.

 

2. Verzekering sportpromotionele activiteiten (voor niet-leden)

Wanneer uw vereniging een opendeurdag, een schoolsportdag, een bedrijvendag,… inricht zijn de deelnemers als niet-leden verzekerd binnen de onderschreven CV polis L.O. – B.A..
Wanneer er een ongeval gebeurt wordt gevraagd om binnen de 48u aangifte te doen zoals in bovenstaand stappenplan.

 

3. Verzekeringen – vrijwilligerswerk

Daarnaast heeft Cricket Vlaanderen een verzekering afgesloten (polis L.O. – B.A. ) voor vrijwilligers die zeer occasioneel meehelpen in uw vereniging, dit wel zeggen maximum een 2 à 3 tal keren per jaar. Het betreft personen, niet aangesloten bij Cricket Vlaanderen, die, buiten een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling, onbezoldigd en onverplicht vrijwilligerswerk verrichten ten behoeve van CV of zijn aangesloten clubs. 

4. Extra: Reisverzekering op aanvraag

Indien je als club buitenlands stages organiseert, kan een reisverzekering goed van pas komen.

Klik hier voor meer informatie en de tarieven.

Klik hier voor het intekenformulier.

 

5. Privacy verklaring ARENA

Klik hier voor de privacy verklaring van ARENA.