Ziekenfondsen moedigen bewegen en sporten aan! Bewegen is goed voor je gezondheid en gezonde mensen zijn gelukkiger. Als je lid bent van een sport- of fitnessclub betaalt elk ziekenfonds je een tegemoetkoming, elk jaar opnieuw ongeacht je leeftijd, die kan oplopen tot 25€ per jaar.

Formulieren kunnen bij je ziekenfonds worden aangevraagd of via hun website worden gedownload, en worden ingevuld door je sportclub of sportfederatie.

ENG
Health insurance refund for club membership fees
Health insurance companies encourage exercise and sports! Exercise is good for your health and healthy people are happier. If you are a member of a sports or fitness club, each health insurance fund pays you an allowance, every year, regardless of your age, which can be as much as € 25 per year.
Forms can be requested from your health insurance or downloaded from their website and completed by your sports club or sports federation.