De competitie is opnieuw opgestart, en zo wordt er ook opnieuw op de velden van Wemmel cricket gespeeld. Om aan het materiaal te komen om cricket te spelen, kan de sleutel op het bureau van Cricket Vlaanderen opgehaald worden. Dit bevindt zich op 100m van het cricket veld en de opslagruimte.

The competition restarted again, and cricket is again played on the Wemmel ground. To use the cricket material of the equipment room, the key can be picked up at the Cricket Vlaanderen office. This is located 100m from the cricket field and equipment room.

Aan de achterkant van de bureaugebouw bevindt zich een MasterLock, waar enkel de thuis spelende ploeg de sleutel kan ophalen. Deze zorgt voor zowel de sleutel als het gebruikte materiaal als een goede huisvader.

! Gebruik enkel het cricket materiaal in de opslagruimte, en laat alle ander sportmateriaal liggen. Let op de ganse site zeker op je vuilnis; achter jou willen ook anderen op een proper terrein sporten!

De code van de MasterLock kan de week voor de wedstrijd gevraagd worden bij secretaris Shirin Dias op 0489/ 539 650 of 0044 7729/ 007 270. Deze code wordt wekelijks aangepast. Nadien wordt de sleutel in de brievenbus aan de voorkant van het bureau gedeponeerd.

ENG

The competition restarted again, and cricket is again played on the Wemmel ground. To use the cricket material of the equipment room, the key can be picked up at the Cricket Vlaanderen office. This is located 100m from the cricket field and equipment room.

At the back of the office building a MasterLock is attached to the wall, where only the home team can collect the key. These are responbsable for both the key and the material used.

! Only use the cricket equipment in the equipment room, and ignore all other sports equipment. Be sure to collect your trash throughout the day; others also want to play on a clean site!

The code of the MasterLock can be requested the week before the competition at secretary Shirin Dias on 0489/539 650 of 0044 7729/ 007 270. The code will be weekly adjusted. Afterwards, the key is deposited in the letterbox in front of the office.