Dag van de sportclubbestuurder – 20.04.2024 – Gent

Op zaterdag 20 april organiseert de Vlaamse Sportfederatie (VSF) de Dag van de Sportclubbestuurder. Niet digitaal, maar lekker ouderwets met gezellige babbels, interactie en persoonlijk advies van onze experts. Dit alles gekoppeld aan een allereerste spaghettifestijn!

Locatie: Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent (9u – 13u)

Neem zeker al een kijkje in het programma.

Programma
9u00: eerste reeks

 • Sessie 1: Wervende communicatie voor sportclubs (NIEUW)
 • Sessie 2: Een goede sportclubbestuurder: wat moet je weten? (NIEUW)
 • Sessie 3: Sponsoring: maak het verschil
 • Sessie 4: Ouders en club: één team (NIEUW)

11u15: tweede reeks

 • Sessie 5: Vergoedingen: wat zijn de mogelijkheden?
 • Sessie 6: Een goede bestuurder: de juiste persoon op de juiste plaats (NIEUW)
 • Sessie 7: Digitale uitdagingen in mijn club: hoe pak ik ze aan (NIEUW)
 • Sessie 8: Drempels verlagen binnen jouw sportclub (NIEUW)

Wens je graag in te schrijven of meer informatie over elke sessie? Ga naar de website van de VSF: Dag van de Sportclubbestuurder – spaghettifestijn | Vlaamse Sportfederatie
Day of the sport club director – 20.04.2024 – Ghent

On Saturday 20th of April 2024 the Vlaamse Sportfederatie (VSF) organizes the Day of the Sport Club Director. Not online, but in the good old fashion way with nice chats, interaction and personal advice from our experts. All this will be connected to our first real spaghetti Party!

Location: Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent (9u – 13u)

We invite you to have a look at the program for the day.

Program
9u00: first part of the sessions

 • Session 1: Promotional communication for sport clubs (NEW)
 • Session 2: A good sport club director: what do you need to know? (NEW)
 • Session 3: Sponsoring: make the difference
 • Session 4: Parents and club: one team (NEW)

11u15: Second part of the sessions

 • Session 5: Renumerations: what are the possibilities?
 • Session 6: A good director: the right person in the right place (NEW)
 • Session 7: Digital challenges in my club: how to handle them (NEW)
 • Session 8: Lowering barriers within your sport club (NEW)

Do you like to register or do you want some more information about each session? Take a look at the webbsite of the VSF: Dag van de Sportclubbestuurder – spaghettifestijn | Vlaamse Sportfederatie