Deel 1. Algemene bepalingen
Deel 2. Erkenning en subsidiëring van sportfederaties
Titel 1. Erkenning van sportfederaties
Hoofdstuk 1. Algemene erkenningsvoorwaarden
Hoofdstuk 2. Duur van de erkenning van een sportfederatie
Titel 2. Subsidiëring van de erkende sportfederaties
Hoofdstuk 1. Gemeenschappelijke bepalingen
Hoofdstuk 2. Specifieke bepalingen voor de subsidiëring van unisportfederaties
Hoofdstuk 3. Specifieke bepalingen over de subsidiëring van multisportfederaties
Afdeling 1. Definitie
Deel 3. Erkenning en subsidiëring van de koepelorganisatie 19
Titel 1. Erkenning van de koepelorganisatie 19
Titel 2. Subsidiëring van de koepelorganisatie 19
Deel 4. Erkenning en subsidiëring van organisaties voor de sportieve vrijetijds- besteding 21
Titel 1. Algemene bepalingen 21
Titel 2. Erkenning van organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding 21
Titel 3. Subsidiëring van organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding 22
Titel 4. Aard en wijze van subsidiëring van de organisaties voor de sportieve vrije- tijdsbesteding 23
Deel 5. G-sport 25
Titel 1. Bijkomende subsidiëring van de unisportfederatie G-sport 25
Titel 2. Erkenning en subsidiëring van een G-sportplatform 25
Hoofdstuk 1. Erkenning van een G-sportplatform 25
Hoofdstuk 2. Subsidiëring van een G-sportplatform 25
Deel 6. Erkenning en subsidiëring van een organisatie voor risicovechtsporten 27
Titel 1. Erkenning van een organisatie voor risicovechtsporten 27
Titel 2. Subsidiëring van een erkende organisatie voor risicovechtsporten 27
Deel 7. Erkennings- en subsidiëringsprocedure voor de sportorganisaties, vermeld in dit decreet 29
Titel 1. Erkenningsprocedure 29
Hoofdstuk 1. Aanvraag en ontvankelijkheidsonderzoek 29
Hoofdstuk 2. Begeleiding en controle 29
Hoofdstuk 3. Rapportering 29
Hoofdstuk 4. Procedure voor schorsing en intrekking van een erkenning 30
Titel 2. Subsidiëringsprocedure 30
Hoofdstuk 1. Aanvraag en ontvankelijkheidsonderzoek 30
Hoofdstuk 2. Begeleiding en controle 30
Hoofdstuk 3. Procedure voor intrekking van de subsidiëring 31
Hoofdstuk 4. Specifieke procedure voor de proportionele correctie van de basis- subsidie van een sportfederatie in geval van niet-naleving van de samenwerkingsovereenkomst, vermeld in artikel 17 31
Hoofdstuk 5. Verificatie en afrekening 32
Deel 8. Financiering 33
Deel 9. Wijzigingsbepalingen 34
Deel 10. Slotbepalingen 35