Beste leden,

Jullie ontvingen een brief van Sport Vlaanderen. 
Het goede nieuws is dat wij erkend blijven als sportfederatie.
Het slechte nieuw is dat wij niet de kaap van 1.500 leden halen en dat wij daardoor onze subsidiëring van de Vlaamse overheid verliezen, en zelfs de subsidie voor 2021 moeten terugbetalen.
Jullie begrijpen vast dat wij daardoor alle subsidiëring naar de clubs toe moeten ‘on hold’ zeten.
Daarom deze oproep om, zo dit nog niet gebeurde, al jullie leden in Twizzit te registreren.
Dank aan de club die dit deden.

Dear Members,
You have received a letter from Sport Flanders.
The good news is that we remain recognized as sports federation.
The bad news is that we do not meet the required level of 1.500 members.
This implies that we lose our grant and must pay back the grant we received for 2021.
You will understand that this means that we must put ‘on hold’ all financial support to our members/clubs.
If this has not yet happened, please register all your members in Twizzit.
Many thanks to the clubs that have already done this.