Tijdens de zomervakantie neemt Cricket Vlaanderen enkele weken verlof.

Tussen 18/07 en 7/08 is er geen permanentie op het kantoor, en zijn ook verschillende bestuursleden afwezig. Pas daarna zal uw vraag of mail beantwoord kunnen worden.

We wensen iedereen goede wedstrijden en een deugddoend zomerreces.