Wij berichtten op 1 februari dat je vanaf dan voor elke nieuwe aanstelling voor iemand die met jeugd werkt een uittreksel uit het strafregister moet controleren.

Geen twijfel: dit is wetgeving, dus dit moet gebeuren. Jouw club zal in moeilijkheden komen bij een incident wanneer blijkt dat de controle niet gebeurde en dat de dader een strafblad met relevante feiten had. Als bestuurder/verantwoordelijke kan je dan ook aansprakelijk gesteld worden.

Wij gingen de afgelopen dagen met verschillende sportclubs, een stadsbestuur en federaties praten. Er bestaat geen twijfelk, iedereen gaat deze regel toepassen en respecteren.

De Vlaamse Sportfederatie heeft nu een interessante Q&A online gezet die een aantal punten van de regelgeving verder uitwerkt en verduidelijkt.

Handig zijn ook de modelcontracten voor aanstellingen voor het geval je nog niets zou hebben.

Mondelinge afspraken met jeugdtrainers en medewerkers mogen ook nog, maar hou ten minste ergens bij wie met jeugd werkt en wanneer het uittreksel uit het strafgegister gecontroleerd werd en door wie. Het uittreksel zelf, of notities in verband met de controle, mag je niet bewaren. Dit zou een inbreuk op de bescherming van de private levenssfeer zijn.

De Q&A vind je hier.

Heel belangrijk is ook dat het uitteksel uit het strafregister model 596.2 moet zijn. Dit model is specifiek bestemd voor deze doeleinden, elk ander model is niet geldig.

Succes met de invoering en opvolging van deze nieuwe regel in jullie club!