Het bestuursorgaan besliste op 19 mei om een sporttechnische commissie op te richten.  

Deze nieuwe commissie zal maandelijks vergaderen onder leiding van Tijl Rimbaut, onze sporttechnische coördinator.  

Ze zal de motor worden voor de ontwikkeling van cricket in Vlaanderen.  

Naast Tijl, worden volgende leden in de commissie opgenomen omwille van hun sporttechnische kennis: 

      • Hassan Shah 
      • Munir Muhammad 
      • Athreya Rajaraman 
      • Soheel Hussain 
      • Addnaan Diwan Ali 
      • Sultan Diwan Ali 
      • Aadil Diwan Ali
      • Mahrukh Mirza

De verslagen van deze vergadering publiceren wij op onze website.  

Vragen voor deze commissie kunnen steeds naar info@cricket-vlaanderen.be gestuurd worden.  

On May 19 the board decided to install the sporttechnical commission.  

This new commission will meet monthly and will be chaired by Tijl Rimbaut, our sporttechnical coordinator.  

It will be the motor for the development of cricket in Flanders.  

Next to Tijl, the following members with sporttechnical expertise will form the commission: 

      • Hassan Shah 
      • Munir Muhammad 
      • Athreya Rajaraman
      • Soheel Hussain 
      • Addnaan Diwan Ali 
      • Sultan Diwan Ali 
      • Aadil Diwan Ali 
      • Mahrukh Muirza

Minutes of the meetings will be available on our website.  

Any questions for this commission may be mailed to info@cricket-vlaanderen.be