Maand van de sportclub

Beste cricketspelers & – speelsters,

Wij weten het al langer dan vandaag: sporters beleven meer, zeker in een cricketclub. Daarom ondersteunt Cricket Vlaanderen in september opnieuw de ‘Maand van de Sportclub’.

We nodigen ook jouw club uit om deel te nemen aan deze campagne. Hoe? Dat bepaal je helemaal zelf. Stel je trainingen open voor niet-leden, werk mee aan een event van de sportdienst, organiseer een opendeur- of vriendjesdag, maak promotie via je social media … Zo laat je iedereen kennismaken met onze sport en jouw clubwerking.

Enkele tips om deel te nemen: 

·        Inschrijven hoeft niet meer. Je kan wel promotiemateriaal aanvragen.

·        Zelf een actie organiseren? Hier vind je heel wat inspiratie.

·        Promoot de actie Breng je sportclub naar school (op 25 september) bij je leden.

·        We raden je wel aan om je club te registreren op de sportdatabank van Sport Vlaanderen. Zo vinden mogelijke nieuwe leden je makkelijk terug. Deze databank verzamelt de gegevens van 23.000 clubs in Vlaanderen.

Sport Vlaanderen zorgt voor: 

·        Een spandoek*

·        Affiches

·        Digitaal promotiemateriaal (opdrukaffiche, affiche, beelden voor sociale media …)

·        Promotie op Vlaams niveau (via mediapartners)

*Vraag je je materiaal aan voor 1 juni, dan krijg je een gepersonaliseerd spandoek. Voor 1 juli: algemeen spandoek. Na 1 juli: geen spandoek.

Doe dus mee en vraag snel je promotiemateriaal aan. De Maand van de Sportclub is een ideale gelegenheid om je sportclub in de kijker te zetten en nieuwe leden aan te trekken.

Nog vragen? Contacteer dan het secretariaat via info@cricket-vlaanderen.be of telefonisch op 0467/04 80 06

Sportieve groeten,

Cricket Vlaanderen

Dear cricketers,

It has been known for a long time: sporters experience more things, certainly in a cricket club. There for Cricket Vlaanderen supports the promotional campaign ‘Month of the Sportclub’ again in September from Sport Vlaanderen.

We invite you to take part in this campaign with your cricket club. How? That is totally your choice. Organize an open training for non-members, participate in the organization of an event from the local sport service department, organize a special training for the youth were they can bring their (best) friend(s), Open the doors of your cricket club during a weekend, start a promotional campaign on the social media of your club … Make sure everyone can get a taste of what’s cricket is all about and put your club in the spotlight.

Some practical tips to participate: 

·        Registration is not necessary anymore. You can apply for individualized promotional materials.

·        Do you like to organize an event? Here you can find a lot of inspiration.

·        Promote the action Breng je sportclub naar school (on 25th September) for the youngsters of your club.

·        We advise you to register your club on the sportdatabase of Sport Vlaanderen. In the way it is very easy for possible new members to find the way to your club. This database collects the info of 23.000 clubs in Flanders.

Sport Vlaanderen provides you with: 

·        A banner*

·        Posters

·        Digital promotional material (Posters, pictures for social media …)

·        A promotional campaign on a regional level (via mediapartners)

*Apply for your materials before the 1st of June and receive a personalized banner. Apply before the 1st of July and receive a general banner. After the 1st of July it is not possible anymore to get a banner.

Take part and apply for your personalized promo materials. The Month of the Sportclub is an ideal opportunity to place your club in the spotlight and attrackt new members to your club.

More questions? Contact the office via info@cricket-vlaanderen.be or by phone on 0467/04 80 06

Kind regards,

Cricket Vlaanderen