Geachte mevrouw,  

Geachte heer,  

Het Bestuursorgaan roept een algemene vergadering bijeen. 

Deze vindt plaats op 17 december 2023 via een online teams- vergadering.  

Start om 11u00 

In bijlage vind je de agenda van de algemene vergadering.  

Gelieve ons jouw aanwezigheid of volmacht te willen bevestigen via het google -formulier dat u kan  invullen via deze link: 

https://forms.gle/aGsEE2fEuBwCi93NA 

Een lid kan slechts over één (1) volmacht beschikken. 

Volmachten dienen ten laatste op 12 december 2023 aan secretaris Athreya Rajaraman (via het  google- formulier) bezorgd te worden. 

We hopen jouw cricket club te mogen ontvangen op onze algemene vergadering. 

Met vriendelijke groeten, 

Hassan Shah 

Voorzitter  

Cricket Vlaanderen

 

To the members of Cricket Vlaanderen vzw 

Wemmel, 2 December 2023 

Invitation to the General Assembly of Cricket Vlaanderen vzw to be held on 17 December 2023 

Dear Madam, 

Dear Sir,  

The Executive Committee convenes a General Assembly. 

It will take place on 17 December 2023 via an online Teams- meeting.  

Start at 11 a.m. 

In attachment you find the agenda of the General Assembly.  

Please confirm your presence or power of attorney via the google form. The google- form can be  filled out by the link: 

https://forms.gle/aGsEE2fEuBwCi93NA 

A member can only have one (1) proxy. 

Proxies should be sent to secretary Athreya Rajaraman (via the google -form) no later than 12 December 2023. 

We hope to welcome your cricket club to our General Assembly. 

Kind regards, 

Hassan Shah 

Chairman  

Cricket Flanders