Cricket staat als sport op de officiële Vlaamse sporttakkenlijst sinds 2021!

Door het indienen van een aanvaard beleidsplan 2021 – 2024, en het aanwerven van een eerste Master LO&BW werknemer, bevestigde Sport Vlaanderen de eerste subsidies aan Cricket Vlaanderen. Cricket Vlaanderen wordt zo de eerste en enige erkende unisportfederatie voor cricket.

Naar aanleiding van deze heugelijke stap voorwaarts, wordt ook deze website onder handen genomen. Zowel voor de werking, en de reglementen goed bestuur, worden zaken aangepast en aangevuld. Hou de website in de gaten voor alle (nieuwe) info!

 

Cricket has been added on the official Flemish sports list since 2021!

By submitting an accepted policy plan 2021 – 2024, and recruiting a first Master LO&BW employee, Sport Vlaanderen confirmed the first subsidies to Cricket Vlaanderen. Cricket Vlaanderen thus becomes the first and only recognized unisport federation for cricket.

As a result of this memorable step forward, this website is also being overhauled. Matters are being adjusted and implemented for both the operational and the good governance regulations. Keep an eye on the website for all (new) info!