Inleiding
Cricket is net als de Koninklijke Familie een van die instituten zonder welke de Engelse samenleving reddeloos verloren zou zijn, zo wordt ons maar al te vaak verteld. Het is ontegenzeglijk waar dat deze edele sport al eeuwenlang wordt beoefend. De zoon van koning Edward 1 schijnt in 1272 “Creag” te hebben gespeeld en in een historisch geschrift uit 1598 wordt gemeld dat de lijkschouwer van Surrey “het cricket beoefende”.
Cricket is alleszins een uiterst ingewikkeld spel, maar het is in wezen een strijd tussen twee partijen, waarbij de ene· partij aan het batten is en de andere aan het bowlen. De meeste spelers perfectioneren zich in een van deze twee technieken en alleen buitengewoon begaafde spelers blinken uit in beide en worden “allrounders” genoemd. De bedoeling van dit boek is om aan te geven hoe je je kunt bekwamen in deze vaardigheden , maar daarnaast wordt ook aandacht besteed aan verscheidene andere aspecten van het spel zoals het fielden, het wicket verdedigen, de rot van de aanvoerder en de voornaamste wedstrijdevenementen. Linkshandige spelers dienen eraan te denken dat de aanwijzingen die in de tekst worden gegeven voor hen in omgekeerde vorm gelden en iedereen dient zich vertrouwd te maken met de veldopstelling zoals die op de tekening staat aangegeven.
Ongeacht je spelniveau dien je je goed voor ogen te houden dat er in het cricket plaats is voor iedereen. Voor deze sport is geen bepaald niveau van lichamelijke conditie of spierkracht vereist, hoewel cricket tegelijkertijd waarschijnlijk de meest individualistische teamsport is die er bestaat.
Cricket geniet tegenwoordig een ongekende belangstelling en er worden zelfs om de vier jaar wereldkampioenschappen georganiseerd, waaraan de meest onwaarschijnlijke landen deelnemen. Cricket is ongetwijfeld een sport waaraan je verslaafd kunt raken. Wanneer je eenmaal in de ban van het spel bent geraakt, ben je verloren. Lees dus dit boek en schaaf je techniek bij. En ook al word j e geen beroemd speler, de verslaving aan de cricketsport is iets waaraan je je !even lang plezier zult beleven.