03 Het Ballen

Cricket is in wezen een strijd tussen de batsman en de bowler.

De bowler heeft tot taak de batsman  uit te maken door hem uit te bowlen,  te zorgen  dat wegens  obstructie van  het wicket  of door een vangbal uitgemaakt  wordt, of gestumpt wordt , of , wat zelden gebeurt, door hem te dwingen de bal zo snel met een back slag te slaan dat hij met zijn bat zijn eigen wicket of een deel van zijn lichaam raakt. De batsman heeft twee taken : ten eerste moet hij zorgen dat hij niet “uit” raakt en ten tweede moet hij runs scoren.

Het initiatief ligt bij de bowler aangezien hij bepaalt wat voor soort warp hij zal maken (snel, middelmatig snel of langzaam) en weet of de bal moeilijk of gemakkelijk te slaan is.

Een moeilijke worp is een worp waarbij de batsman in de overtuiging gebracht wordt dat, als hij de bal mist, deze zijn wicket zal raken. Dit wordt een strakke worp genoemd. De bal moet ook zodanig opstuiten dat hem bij het rennen voor je uit houden. hij onder een moeilijke hoek op het bat komt en de batsman dwingt tot een slagbeweging, die hij in eerste instantie niet wilde maken. Dit wordt een worp met grote stuitafstand genoemd. Strakheid en grote stuitafstand vormen de basisonderdelen van de techniek van een goede bowler.

Er zijn drie soorten worpen waarbij de bal gemakkelijk geslagen kan worden. Allereerst de worp waarbij de bal zo ver wordt aangegooid dat de batsman hem kan slaan voordat hij de grand raakt. De tweede worp is de half-volley, waarbij de bal wordt geslagen direct nadat hij de grand heeft geraakt. En de derde soort is de long hop, waarbij de bal kort wordt aangegooid en ongeveer halverwege de pitch de grand raakt, waardoor de batsman alle tijd heeft om de bal te zien aankomen en hem praktisch in elke willekeurige richting kan wegmeppen. Bij deze drie worpen zullen altijd vier runs gescoord worden.

Met een goede bowltechniek bedoelen we dat hoewel de veel runs scorende batsman een spectaculaire rol in het spel lijkt te spelen, de topbowler in actie minstens even bewonderenswaardig is, of hij nu een snelle, middelmatig snelle of Iangzame techniek heeft.