Zwenking

Het zwenken van de bal en het veranderen van richting tijdens de vlucht komt het meest voor wanneer de bal nog nieuw is. Doordat het oppervlak van de bal glimmend en glad is, zwenkt de bal van de off kant of van de leg kant weg, wat respectievelijk een inswinger en een outswinger wordt genoemd.

De zwenking van de off kant af ontstaat doordat de arm vanaf boven het hoofd tijdens de benedenwaartse beweging van het lichaam af wordt gezwaaid. Een outswing vanaf de leg kant ontstaat doordat de arm tijdens de zwaai iets wordt gebogen.

Het laten zwenken van de bal is echter iets dat lang niet alle bowlers even gemakkelijk onder de knie krijgen. De jonge allrounder van Engeland Ian Botham blinkt bijvoorbeeld uit in deze techniek, maar zelfs hij kan alleen deze worp onder bepaalde weersomstandigheden  op optimale wijze maken. Bij drukkend warm weer en een bewolkte lucht kan de zwenking duidelijk zichtbaar zijn en op een heldere dag valt er misschien totaal geen afwijking te constateren.