Het gooien

Voor de stevig gebouwde fielder vormt het gooien geen probleem. Voor degeen die echter niet in staat is om de bal over een lange afstand te gooien, kunnen een aantal essentiële tips ten aanzien van de techniek van het gooien uitkomst bieden.

Probeer de bal rechtstreeks in de handschoenen van de     wicketkeeper te gooien door op een punt een aantal centimeters boven de stumps te richten (een goede keeper zal waardering voor een terugworp kenbaar maken door zijn gehandschoende hand op te heffen na een vegende beweging met zijn handen boven de stumps te hebben gemaakt.).

Wanneer de fielder niet voldoende kracht heeft om de bal rechtstreeks te gooien, moet               proberen de bal met een long hop naar de handschoenen van de keeper toe te gooien. Een bal die bij de voeten van de keeper terecht komt, is slecht aangegooid.

De bal moet nooit vanuit het verre veld naar de bowler warden gegooid, tenzij er een kans is dat een batsman run out wordt gemaakt. De bowler is een van de steunpilaren van het team en hij wil niet het risico lopen zijn handen te blesseren door een hard aangegooide bal te vangen of een bal die vlakbij zijn voeten opstuit. Hij zal de bal zelfs over de stumps heen laten gaan wanneer hij vreest dat hij zijn handen zal bezeren door hem te vangen en daarom is ondersteuning van zijn medespelers in dit aspect van het spel zo belangrijk.

Wanneer een fielder de bal teruggooit, moeten een of meer fielders zich achter de wicketkeeper opstellen, op een lijn met de aankomende bal om een eventuele foute aangooi veilig te stellen en te voorkomen dat er extra runs worden gemaakt, foute aangooien vormen het slordigste aspect van het spel van het fielende team en geven aanleiding tot de vraag of de aanvoerder hier bij de training we! voldoende de nadruk op heeft gelegd.