Concentratie

Hoewel de techniek van het batten vrij eenvoudig lijkt, worden er door batslieden op alle niveaus misslagen gemaakt doordat ze zich uit hun concentratie laten halen door een slecht afgeworpen bal, doordat ze het hoofd oprichten of de baan van de bal niet geconcentreerd genoeg volgen.

Het is van het grootste belang de baan van de geworpen bal te volgen. De batsman moet zich op de bal concentreren vanaf het moment dat de bowler zijn aanloop neemt. Ook al slaagt hij er niet in om runs te scoren, wanneer hij zich goed concentreert zal het moeilijk zijn om hem “uit” te maken.

Uit de concentratie vloeit de beslissing voort ten aanzien van de manier waarop de bal geslagen moet worden. Terwijl de bal op de batsman afkomt, kunnen er allerlei afwijkingen in de baan ervan optreden, zowel in de lucht als vanaf de plaats waar hij de pitch raakt. De batsman moet dus pas zijn tactiek bepalen wanneer hij de worp zoveel mogelijk heeft geanalyseerd.

De tijd die beschikbaar is om de slag te maken is afhankelijk van de snelheid van het voetenwerk. Vee! batslieden zetten te vroeg een bepaalde slagbeweging in en warden overrompeld doordat zich op het laatste moment een afwijking in de worp voordoet.

Een batsman met zelfdiscipline zal altijd zo lang mogelijk wachten met het inzetten van een bepaalde slagbeweging.

Een goede manier om het batten te trainen is, iemand de bal vanaf het midden van de pitch te laten aangooien. De batsman heeft dan niet de tijd om zich te vroeg te verplaatsen en dit zal zijn techniek alleen maar ten goede komen.