De cut

Deze slagbeweging valt onder de categorie “cross-batted” slagen. Bij de cut wordt er met de rechtervoet uitgestapt en wordt de bal in het algemeen naar de zone achter de point geslagen. Bij een square cut zal de bal veelal in de richting van de third man warden geslagen en bij een late cut over de voorbij de second slip. Voor deze slag is enige bedrevenheid en timing nodig en het is beter dat de batsman deze slag pas maakt wanneer hij al enige tijd aan slag is, heeft kunnen vaststellen of de ondergrond van de pitch snel is en hij de bal goed ziet aankomen. Een cut kan het best gemaakt worden wanneer de bal met middelmatige snelheid aankomt en naar de off kant van de off stump wegdraait. Bij de cut moet je het bat ver omhoog brengen, net als bij de               met je rechtervoet achteruit stappen, naar het wicket en je lichaam naar de off kant van het veld draaien, vlak achter de point. Wacht totdat de bal vlakbij is, breng vervolgens je armen met een snelle beweging naar beneden en sla de bal met het bovenste deel van het bat. Met het gewicht op je rechtervoet en door het bat hard tegen de bal te slaan, kun je veel kracht achter de slag zetten. Bij deze slag moet je je armen gestrekt houden en een rollende beweging met je polsen maken.

Het is evenwel riskant om een cut te maken op een worp van een langzame bowler. Omdat de bal langzaam op je afkomt, zal je misschien je slag verkeerd timen en de bal te vroeg slaan, met de rand van het bat, waarna hij door de slips wordt gevangen. Ook al wordt de slag bij een langzame bowler op de juiste wijze uitgevoerd, dan nog zal je ondanks je inspanningen in het gunstigste geval maar een single kunnen scoren omdat de bal, hoe hard je hem ook slaat, door de beperkte snelheid van de worp niet ver weg in het veld zal terechtkomen