Het scoren in de leg kant van het veld

De meeste runs zouden gescoord moeten worden in de leg kant van het veld en geen enkele bowler, met uitzondering van de specialist in het aangooien van leg breaks, richt met opzet naar de leg kant. Batslieden slagen er evenwel vaak niet in om in de leg kant van het veld te scoren omdat ze, wanneer ze de bal op leg aangeworpen krijgen, vaak uit hun concentratie lijken te zijn, niet langer hun blik strak op de bal gericht houden en er wild naar slaan of zwaaien.

De meeste ballen die op leg worden aangeworpen, moeten geslagen worden met een variant van de forward of back slag. Als de bal goed ver wordt aangegooid, wordt er een forward slag gemaakt waarbij het linkerbeen naar buiten wordt gezet zodat het bat voor het lichaam langs gezwaaid kan warden en de bal recht voor de square leg wordt geslagen, waarbij de rechtervoet ronddraait. Bij kortere ballen of een bal die net naast de leg stump wordt aangegooid, moet je de back slag maken. En maak bij ballen die extreem wide zijn een crossbat slag.

De leg push is een goede slag om runs mee te scoren. Deze slag wordt gemaakt wanneer de bal kort wordt aangeworpen. De batsman neemt met zijn voeten dezelfde stand in als bij de back slag, waarbij de rechtervoet in de lengterichting van de pitch wijst en de linkerschouder naar de mid-wicket wordt gedraaid. De bal kan over de grond geslagen of getikt worden naar een gat in de kant van het veld. Een harde, kort aangeworpen bal wordt met een flick of een schampslag ver naar de leg kant van het veld geslagen.

De crossbat slag wordt ook we! de sweep genoemd, wat een zeer toepasselijke naam is. Dezeslag bestaat uit een natuurlijke zwaaibeweging voor het lichaam langs, waarbij de beweging van het bat door de rechterhand onder controle gehouden. Het linkerbeen moet goed schuin vooruit worden geplaatst, beide ellebogen moeten gebogen zijn zodat de bal wordt geslagen op het moment dat het bat de meeste snelheid heeft. De bal moet warden op de zone voor de square leg. Net als bij de hook, moet je het bat met een benedenwaartse beweging doorzwaaien, omdat de bal anders een hoge boog zal maken en gevangen kan worden.

De sweep kan er wat onesthetisch uitzien, wanneer hij niet goed wordt uitgevoerd en wordt vaak verward met de ouderwetse “cowshot”, die nog steeds wordt gebruikt bij het cricket, zoals dat op het grasveld van het dorpsplein wordt gespeeld. De sweep wordt gemaakt op een worp waarbij de bal opstuit aan de lege kant van de lege stump. De cowshot echter is het gevolg van een poging om een bal die recht op de middelste of de off stump afkomt, naar de leg kant van het veld te slaan. Technisch  gezien is de cowshot een lelijke slag, maar hij is zeer geliefd bij batslieden die tegen het eind van de wedstrijd aan slag komen en weinig pretenties hebben op het gebied van een goede slagtechniek . . . Deze slag is vaak doeltreffend ‘Wanneer er binnen korte tijd zoveel mogelijk runs gescoord moeten worden, maar moet overigens tot elke prijs vermeden worden.